Kişisel web tasarım ve kodlama blogu. Web tasarımı ve kodlama araçları ile ilgili bilgiler ve yardımcı dökümanlar.

Kod yazmak sanattır...

gokhankr.com

Blogger tarafından desteklenmektedir.

HTML 'e Giriş


HTML Nedir ?

HTML, Web sayfalarını oluşturmada kullanılan standart bir biçimlendirme dilidir. Genel olarak HTML 'in özellikleri şunlardır:
  • HTML, açılımı Hyper Text Markup Language 'dir.
  • HTML, işaretlemeyi kullanarak Web sayfalarının yapısını yorumlar.
  • HTML öğeleri etiketlerle gösterilir.
  • HTML etiketleri "başlık", "paragraf", "tablo" gibi içerik parçalarını etiketlemektedir.
  • Web tarayıcıları ise HTML etiketlerini görüntülemez, bu etiketlere göre sayfayı yorumlayarak kullanıcıya sunmaktadır.

Öncelikle basit bir HTML örneği gösterelim:

See the Pen wpBJNE by Gokhan (@Gokhank58) on CodePen.Örneğin Açıklaması

<!DOCTYPE html> Bu sayfanın HTML5 olarak bildirildiğini belirtir.
<html> HTML sayfasının kök unsuru olarak açılan etikettir. Tüm etiketler <html> içerisine yazılır.
<head> Belgenin ilgili meta bilgileri içerir.
<title> Doküman için bir başlık belirtir.
<body> Görünen sayfa içeriklerinin olduğu kısım.
<h1> Bir başlık tanımlar.
<p> Bir paragraf tanımlar.

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi bazı temel etiketler var ve bu etiketlerin içerisinde de kullanılan başka etiketler var. Bu yapıyı aşağıda inceleyeceğiz.

HTML Etiketleri

Bazı istisnalar dışında HTML etiketleri genellikle bir açma ve bir kapama etiketinden oluşur. Aşağıdaki örneği inceleyin.

<etiketadı> içerik buraya girilir... </ etiketadı>


İnternet Tarayıcıları

İnternet tarayıcılarının(IE, Chrome, Firefox, Safari) amacı, HTML belgelerini okumak ve görüntülemektir. Tarayıcı HTML etiketlerini kullanıcıya göstermez. Bu etiketleri yalnızca sayfanın nasıl görüntüleneceğini belirtmek için kullanır ve ekranda gösterir.HTML Sayfa Yapısı

Aşağıda bir HTML sayfa yapısının görselleştirilmesi verilmiştir:
<Html>
<Head>
<title> Sayfa başlığı </ title>
</ Head>
<Body>
<h1> Bu bir başlık </ h1>
<p> Bu bir paragraf. </ p>
<p> Bu bir başka paragraf. </ p>
</ Body>
</ Html>

Yalnızca <body> etiketi içerisindeki alan ekranda görüntülenir.


<! DOCTYPE> Bildirim Etiketi

<! DOCTYPE> etiketi tarayıcıların belge türünü belirlemelerine ve web sayfalarını doğru şekilde görüntülemelerine yardımcı olur.

Sayfanın en üstünde (herhangi bir HTML etiketinden önce) yalnızca bir kez eklenmelidir.

<! DOCTYPE> bildirimi büyük / küçük harf duyarlı değildir.

HTML5 için <! DOCTYPE> bildirimi şöyledir:

<!DOCTYPE html>

HTML Sürümleri

İnternetin başından beri HTML 'in bir çok sürümü vardır:

Versiyon Yıl
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML2000
HTML52014

0 yorum:

Yorum Gönder